Akut nedbrud?
Klik her

Det omdiskuterede Gasfyr

Gasfyr i Gråzonen: Den ubesungne helt eller en skjult trussel?

Hvad er gasfyrets fremtid? Hvad er biogas? hvad siger og tror de kloge hovedet? Får vi alle billig gas fra Tyrafeltet igen? - Vi har forsøgt at samle nogle af de tilgængelige informationer for at hjælpe os selv, vore kunder og samarbejdspartnere til at forstå den verden, vi til dagligt bevæger os i.

Sidst opdateret: 16. april 2024

Er gasfyret inde eller ude?

Mange boligejere står i dag i et dilemma omkring deres gasfyr. Politisk lovgivning og klimamål påvirker alt sammen, hvordan fremtiden for gasfyret i den private bolig ser ud. Det kan skabe forvirring for mange, også når snakken falder på naturgas og biogas.

Vi taler med mange mennesker, når vi kommer ud og servicerer eller sætter gaskedler op, og vi modtager rigtig mange spørgsmål, som vi ikke kan svare på. Vi har forsøgt at samle alle de informationer, vi kender, links til relevante hjemmesider og instanser og vort eget syn på, hvad fremtiden vil bringe. Vi håber, det kan hjælpe både vore kunder, men i lige så høj grad den almindelige borger til at blive klogere på emnet.
Regeringen har allerede erkendt, at den aftalte udfasning af gasfyr i 2035 ikke er realistisk, og oven i købet måske heller ikke længere nødvendig.

Retorikken og debatten omkring gasfyr og naturgas har altid handlet om, at komme væk fra den sorte energi, blive uafhængig af naturgas fra udlandet og i særdeleshed gas fra Rusland.

Et element, som sjældent er med i debatten, er det faktum, at andelen af naturgas i det danske gasnet er stærkt faldende og snart udfaset helt. Man regner nu med, at naturgassen vil være helt erstattet med ren grøn energi i form af biogas inden længe.

Politisk uenighed

Sådan lød ambitionen i en aftale fra 2022, som den daværende S-regering med Dan Jørgensen i spidsen indgik med alle partier i Folketinget:

“300.000 danske familier har et gasfyr brummende i kælderen eller bryggerset, men senest i 2035 skal de alle sammen over på fjernvarme eller anskaffe sig en varmepumpe.”

Allerede nu to år efter, lader det til, at der nu bliver trukket i land, i nogle af de fremtidsvisioner fra dengang, og en stor faktor til dette er, at man allerede nu ved, at naturgassen i vores gasnet er ved at blive udskiftet med det grønne alternativ biogas.

Senest har Lars-Peter Søbye, forperson for Nekst-arbejdsgruppen været ude og sige følgende om udskiftning af gasfyr til varmepumpe:

“Der har vi svært ved at se, at det giver mening, at fru Jensen skal konvertere og påtage sig en udgift i den størrelsesorden, uden at det har en klimaeffekt”

Bliv klogere

  • Bliv klogere på Regeringens nationale energikrisestab (NEKST) her: link
  • Derudover har Børsen skrevet en god artikel om netop dette emne, som kan læses her: link - (mulig betalingsartikel)

Hvad tror vi

Vi kan mærke, at forespørgslerne på installationer af nye gasfyr holder et stabilt niveau, og har gjort det de sidste 4-6 år. Dette er på trods af det store fokus, der er politisk, på at få flere på fjernvarmenettet eller udskifte til opvarmning med el i form af en varmepumpe.

Dyrt at konvertere

Vi tror, at en af grundene til, at mange stadig venter med at udskifte varmekilden, er at det koster langt mere, end at udskifte det nuværende gasfyr med et nyt. Ud over det, var der mange, der oplevede, at gas/- og el-prisen fulgte hinanden under de seneste kraftige stigninger.

Lang ventetid

Desværre oplever vi ofte, at selvom vores kunder ønsker at skifte til fjernvarme, så ligger det langt ude i fremtiden i deres område. Derudover er der områder, hvor fjernvarme aldrig bliver aktuelt.

Hvornår kommer fjernvarmen til dit område?

Du kan på dette interaktive kort, se om der er planer for implementering af fjernvarme i netop dit område, og også hvornår det forventes at ske:

  • Lokalt for Helsingør og omegn: Link (Interaktivt kort geo.os2geo.dk)
  • Lokalt for Helsingør og omegn: Link (Interaktivt kort fra Norfors)

Til- og frakobling

Det er vigtigt du undersøger med din fjernvarmeleverandør, hvad det koster at få fjernvarmestikket til din husstand. Prisen kan variere fra 0-100.000kr.

Bor du i et område, hvor fjernvarmen er ved at blive rullet ud, kan du i nogle tilfælde komme helt gratis på nettet, hvis du er ude i god tid. Kommer du derimod senere, og siger du gerne til tilsluttes, kan du godt regne med en større egenbetaling.

Frakobling af fjernvarme

Er du først koblet på fjernvarmen skal du være klar over at du skal regne med af betale en afgift for at blive frakoblet igen i fremtiden.

Læs mere om udtrædelsesgodtgørelse og omkostninger forbundet med udtrædelse - Husk altid at kontakte din leverandør direkte for at få oplyst gældende priser for dig.

Biogas i dit gasfyr

Helt galt eller helt genialt?

Vidste du

Når dit gasfyr kører i dag, brænder det ikke længere ren naturgas. I flere år har man arbejdet på, at få andelen af naturgas i gasledninger bragt ned, og i stedet erstattet med det grønne alternativ, biogas.

Allerede i 2022 var andelen af biogas i gasnettet oppe på omkring 40%, og man forventer samt håber at udfase naturgas helt frem mod 2028.

Markedet har længe kendt til dette fænomen, derfor har producenterne af gasfyr allerede for år tilbage lavet de fornødne tilpasninger i deres enheder.

Så selvom du måske ikke var klar over det, så er de gasfyr, der er installeret i danske husstande i dag, klar til at forsyne boligen med varme, hvis de i fremtiden bliver forsynet med 100% grøn energi fra biogas.

Hvad er biogas?

Biogas er en gas, der består af metan og CO2, som dannes, når organisk materiale rådner under iltfrie forhold.

Dette er en naturlig proces, som biogasanlæggene anvender til at afgasse madaffald, halm, husdyrgødning og restprodukter fra landbrug og industri.

Biogassen distribueres enten til kunderne via gasnettet eller anvendes til produktion af grøn el og varme.

Biogas Danmark - Brancheorganisationen for alle med interesse i biogas, arbejder for at oplyse og uddanne private, erhverv og politikere i Danmark.

Læs om Biogas Danmark og deres arbejde her: Link

Afgift på det grønne, med til at give en usikker fremtid

Andelen af grøn biogas bliver kun større i det danske gasnet, derfor undrer Biogas Danmark sig også over, at kunderne skal betale den samme høje afgift for det grønne alternativ, som de skal for naturgas? Det burde man måske kigge på.

Biogas Danmark konkluderer også, at markedsvilkårene lige nu bliver forringet.

Andelen af biogas i gasnettet udgør aktuelt ca. 40 procent, men biogasleverancerne til gasnettet har reelt været stagneret siden oktober 2022. Biogas Danmark vurderer til og med, at biogasleverancen til gasnettet fra de eksisterende anlæg risikerer at falde de kommende år, som følge af en række forringede rammevilkår.

 - kilde: Biogas.dk

Det statslige gasdistributionsselskab Evida har pr. 1. januar 2025 foreslået, at indføre indfødningstariffer for biogas til gasnettet, der risikerer at fjerne op mod 20 procent af bundlinjen hos biogasanlæggene. Indfødningstarifferne falder sammen med, at biogasanlæggene udfordres økonomisk af overkompensationsregulering, med nedregulering af støtten til biogasproduktion de kommende tre år, samt at den nuværende CO2-afgift på biogas leveret via gasnettet risikerer at stige fra 2025.

Nu kommer der igen naturgas fra Tyrafeltet

Efter flere års renovering og modernisering, genåbnede den nye Tyra II her i 2024.

Hvad tror vi

Efter længere tids nedlukning for produktionen af naturgas fra Tyra platformen i Nordsøen, er der nu lys for enden af tunnelen. Slut marts 2024 begyndte gassen fra Tyra igen at flyde mod Holland og den danske vestkyst. 

Det skal være med til at sikre, at Danmark igen bliver 100% selvforsynende med naturgas, og samtidig åbne for eksport af store mængder naturgas til resten af Europa.

Falder eller stabiliseres gaspriserne? 

Intet tyder på, at forbrugerne kommer til at mærke forskel på deres udgifter for at varme med naturgas. 

Når den forsinkede gas igen vil flyde fra Tyra-feltet, vil det ikke komme til at påvirke gasregningen. Det er i bund og grund et spørgsmål om forsyningssikkerhed, lyder det fra DI Energi.

Kilde: tv2syd.dk

Der er mange, der skal have en bid af kagen, når Danmark og resten af Europa igen bliver forsynet med Gas fra Tyrafeltet. Gik  man og troede, at den danske statskasse skulle tjene alle milliarderne fra naturgassen i Nordsøen, så må man desværre tro om igen.

Hvor ender naturgassen fra Tyrafeltet

Det er med at holde tungen lige i munden, når man skal have et overblik over, hvor naturgassen ender og hos hvem. Der er to rørledninger, der flytter naturgassen fra Tyrafeltet, en til Holland og en til Danmark. 

TotalEnergies driver Tyrafeltet på vegne af Dansk Undergrunds Consortium, et partnerskab mellem TotalEnergies (FR) (43,2%), BlueNord (Norsk) (36,8%) og Nordsøfonden (DK) (20%).

Når produktionen senere på året kører på sin fulde kapacitet, vil Tyra-anlægget dagligt producere 5,7 millioner kubikmeter gas og 22.000 tønder kondensat.

- kilde: tyra2,dk 

Rørledning til Danmark

Ud over den gas, der bliver sendt til Holland, er der også en ledning, der går direkte til den jyske vestkyst, Houstrup Strand mellem Blåvand og Hvide Sande, og derfra videre til anlægget i Nybro (Varde Kommune).

Fra Nybro i Varde Kommune kan gassen sendes direkte videre til Polen og det danske gasnetværk.

Selvom der er mange til at dele kagen og ikke mindst pengene fra Naturgassen i Tyrafeltet, så bliver Danmark selvforsynende og netto-eksportør af naturgas, så også Danmark kommer til at tjene penge på eksport af naturgas i mange år fremover.

Hvad er kondenseret naturgas?

Flydende naturgas eller LNG er naturgas, overvejende metan, som er blevet kondenseret til flydende form for nemmere opbevaring og transport. LNG er lugtløs, farveløs, ikke-giftig og ikke-korroderende.

Flydende naturgas fylder omkring 1/1600 del af, hvad naturgas i gasform gør. Naturgas er kondenseret til flydende, tæt på atmosfærisk tryk, ved at køle det til ca. - 162 °C.

kilde: Linde Gas

Gasmandens tanker om: Naturgas udfasning & forvirringen indfaset.

Det er ingen hemmelighed, at vi følger dette emne en smule tættere end mange andre. Som servicefirma og varmeinstallatør holder vi meget øje med fremtiden, og forsøger så vidt muligt at holde snuden i sporet i den tid vi er i, hvor planer, visioner, love & regler flyver omkring ørene på en.”

Søren & Nina Larsen, indehavere af Gasmanden i Espergærde.

Nyttige links, der kan gøre dig klogere

Lige nu er det svært at se en tydelig politisk plan for gasfyrets fremtid i de danske hjem. Vi har samlet en liste over de steder, du kan hente yderligere information. Alle kilderne bliver løbende opdateret.

Forvirringen indfaset

Ja, naturgassen er på vej ud, og det har den været længe. Naturgas er og bliver en sort energikilde, som på et tidspunkt helt skal udfases fra vores energisystem i Danmark. 

Dog savner vi meget i debatten om dette emne; Hvor skal varmen så komme fra? Skal alle på varmepumper, og i så fald hvor skal strømmen så komme fra? Skal alle på fjernvarme, for hvem skal så udvide fjernvarmenettet, og hvornår?

Det er nemt at komme med en plan og vision for området, men når alt kommer til alt, kommer ændringen til at tage mange år. For at nå i mål er der brug for information, økonomi og vedvarende opfølgning.

Skab tryghed, læn dig tilbage og lad os om at servicere jeres varmesystem
Opret aftale

Hos Gasmanden i Espergærde har vi 
gennem mere end 30+ år specialiseret os 
inden for varmeservice samt alt hvad det 
tilhører for kunder i hele Nordsjælland

Følg os på Facebook
Gasmanden A/S
Adresse
Bybjergvej 17 D
3060 Espergærde
Copyright  © 2022 Gasmanden A/S
 - CVR: 19137430
closecheck-circlefacebook-squarephoneenvelopefacebook-official